Talati Practice MCQ Part - 5
'નીચેની પાયરી પર ઉતારી દેવો' શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

પાપગ્રહ
બદલી
અપમાન
અપકર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
___ એક્ષટર્નલ સ્ટોરેજ ઉપકરણ છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પ્રિન્ટર
ટેપ
રેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP