કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
તાજેતરમાં ક્યા રાજ્યમાં ‘ઓઈલ જેટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ' શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો ?

ઝારખંડ
મહારાષ્ટ્ર
કર્ણાટક
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP