વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
IRNSS ના મુખ્ય ઉપયોગો કયા કયા છે ?
(i) જમીન, પાણી હવામાં નેવિગેશન(સંચારણ) સુવિધા.
(ii) આપત્તિ વ્યવસ્થા
(iii)સમયની ચોક્કસતા
(iv)દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સંચરણ સુવિધા
(v) નકશાઓ તૈયાર કરવા

i, ii, iii અને iv
i, ii, iv
આપેલ તમામ
i, iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેની લાક્ષણિકતાઓને આધારે મિસાઈલની ઓળખ કરો.
(i) જમીનથી હવામાં વાર કરવામાં સક્ષમ છે.
(ii) સુપરસોનિક મિસાઈલ છે.
(iii)ભારત - ઈઝરાયેલનું સંયુક્ત સાહસ છે.

નિર્ભય
શૌર્ય
બરાક - 8
અસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP