સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું એકમ ગેસ કંપની માટેનું નથી?

પ્રતિ કિલોગ્રામ
પ્રતિ લિટર
પ્રતિ મીટર
પ્રતિ સિલિંડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'સ્ત્રીધન' તરીકે નીચે પૈકી નાદારી અંગે કયો મુદ્દો સાચો છે.

નાદારની પત્નીની લોન
નહિ ચૂકવવાનું દેવું
પતિની બચત
મિલકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
RBI અન્ય બેંકોને ટૂંકાગાળા માટે જે દરે ધિરાણ આપે છે તેને ___ કહેવાય.

રિવર્સ રેપોરેટ
ખુલ્લા બજારનો દર
રેપોરેટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP