કમ્પ્યુટર (Computer)
HDMI નું પૂરું નામ જણાવો.

હાઈડ્રોલીક મલ્ટીપરપઝ ઇન્ટરફેસ
હાઇડેફિનેશન મલ્ટીનેશનલ ઇન્ટરફેસ
હાઇડેફિનેશન મલ્ટીમીડીયા ઇન્ટરફેસ
હાઈ ડેફીનેશન મલ્ટી યુઝર ઇન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

આમાંથી એક પણ નહી
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
પ્રેઝેન્ટેશન
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ડ્રેગીંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP