કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ
વર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
સફરજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP