યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી ICDS યોજનાના લાભાર્થી કોણ નથી ?

કિશોરીઓ
સગર્ભા માતા
શાળાએ જતાં બાળકો
3 થી 6 વર્ષના બાળકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનામાં સગર્ભા સ્ત્રીઓને કયા રોગ વિરોધી રસી અપાય છે ?

યેલો ફીવર
હિપેટાઈટીસ
મેનીનજાઈટીસ
ટીટનેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'ઉન્નત ચૂલા અભિયાન' માટે કયુ મંત્રાલય સંબંધિત છે ?

વિદ્યુત મંત્રાલય
પર્યાવરણ, વન અને આબોહવાકીય ફેરફાર (Climate Change) મંત્રાલય
આપેલ પૈકી એકપણ નહીં
નવીન અને નવિનીકરણ ઉર્જા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'ઓપરેશન ફ્લડ' (Operation Flood) કઈ બાબતને લગતું છે ?

પૂર શમન
શ્વેતક્રાંતિ લાવવી
પૂર પુન:વસન
અનાજમાં સ્વનિર્ભરતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભુખમરો અને કુપોષણથી થતાં મૃત્યુને રોકવા તેમજ ઘર વિહોણા વ્યક્તિ / કુટુંબ તથા અન્ય બાળકોને અન્ન સલામતી આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના અમલમાં છે ?

પોષણ વરદાન યોજના
અન્નબ્રહ્મ યોજના
કુપોષિત - પોષણ યોજના
અન્નપૂર્ણા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP