યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી મેળવવા માટેની અરજીમાં ત્રીજા પક્ષકારના હિત સમાયેલા હશે તો અરજી કર્યાની તારીખથી કેટલા દિવસ સુધીમાં માહિતી આપવાની રહેશે ?

40 દિવસ
35 દિવસ
45 દિવસ
30 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા ભરવામાં આવતા ગ્રોથ ચાર્ટ બાળકોની પોષણ વિષયક સ્થિતિનો કયો સૂચકઆંક દર્શાવે છે ?

ઉંમર પ્રમાણે ઊંચાઈ
ઉંમર પ્રમાણે વજન
વજન પ્રમાણે ઉંચાઈ
ઊંચાઈ પ્રમાણે વજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્યના BPL પરિવાર અથવા રૂ.બે લાખથી ઓછી આવક મેળવતા પરિવારોના નવજાત શિશુનું ડૉક્ટર દ્વારા નિરીક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની જરૂરી સુવિધા માટે એ હેતુથી સરકારે કઈ યોજના અમલી બનાવી છે ?

બાલસખા યોજના
બાલ ઉછેર યોજના
સ્વાસ્થ્ય શિશુ વિહાર
સ્વાસ્થ્ય બાલ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારની કઈ પહેલ દેશમાં તમામ 2,50,000 ગ્રામ પંચાયતોને આઈટી કનેક્ટીવીટી પૂરી પાડવાનું લક્ષ્યાંક રાખે છે ?

નેશનલ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્ક
ઈ-તાલ
મેઘરાજ
ડાયલ. ગવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થાએ "Grand Innovation Challenge" આરંભી ?

પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO)
NITI આયોગ
વાણિજ્ય મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રાધૌગિકી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP