વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
K4 મિસાઈલ્સ વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

તે જળમાંથી પ્રક્ષેપિત થનારી મિસાઈલ્સ છે.
K4 મિસાઈલ્સ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઈલ્સ છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કેપ્લરના ગ્રહોની ગતિના નિયમો પ્રમાણે, જ્યારે ઉપગ્રહને પૃથ્વીની વધુ નજીક લાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેની ઝડપ

ઘટે છે
અંદાજી ન શકાય
વધે છે
સરખી રહે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નેનો સાયન્સ શેનો અભ્યાસ સૂચવે છે ?

યાંત્રિક તરંગોનો
ક્વોન્ટમ યંત્રશાસ્ત્ર
જૈવ પરમાણુઓનો
વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
એરિજ ટેલિસ્કોપ વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
એરિજની સ્થાપના નૈનિતાલના દેવસ્થળ નજીક સ્થાપવામાં આવ્યું છે.
તે એક રેડિયો ટેલિસ્કોપ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કયા વિજ્ઞાનીએ પ્રવાહી ઈંધણનો ઉપયોગ કરીને રોકેટને સર્વ પ્રથમ અવકાશમાં છોડી બતાવ્યું ?

એડવિન એલ્ડ્રિન
રોબર્ટ એચ. ગોડાર્ડ
ઓપન હાઈમેર
ટી.એચ. માઈમેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP