કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈન પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈનપુટ મેથડ એડિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP