કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

કસ્ટમ એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP