કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

ડાઉનલોડ
રિસ્ટોર
બેકઅપ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP