કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાંથી કઈ બાબતની જરૂર પડે છે ?

એપ્લિકેશન
મેમરી
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
ડિવાઈસ ડ્રાઈવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP