કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
આપેલ તમામ
વિશ્વસનીયતા
કિંમતમાં ફાયદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
પાવર ઓપ્શન
ડેટ એન્ડ ટાઈમ
રીનેમ ઓપ્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP