કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

આમાંથી એક પણ નહી
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
પ્રેઝેન્ટેશન
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ચોકસાઈ
આપેલ તમામ
ઝડપ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ
આઉટપુટ
સ્કેનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP