કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

પ્રેઝેન્ટેશન
સિસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહી
વર્ડ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

વર્ડસ્ટાર
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
QPRO
લોટસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP