કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
મેનૂબાર
ટાઈટલબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
વિડીયો કાર્ડ
કન્ટ્રોલર કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ
મલ્ટિ યુઝર
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
લોકર એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP