સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નામ (NAM) સંગઠનનું પુરૂ નામ શું છે ?

નોર્થ એટલાન્ટીક મુવમેન્ટ
નોર્થ એશિયન મુવમેન્ટ
આમાંથી એકપણ નહીં
નોર્થ એલાઇડ મુવમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પુરાવા તરીકે નીચેના પૈકી કઇ બાબત કોર્ટમાં ગ્રાહ્ય (માન્ય) છે ?

પોલીસ સમક્ષનું નિવેદન
આરોપીની કબુલાત
ઉપરના તમામ
મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષનું નિવેદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શેરપા તેન્ઝીંગ સાથે એવરેસ્ટનું શિખર સર કરનાર બીજા પર્વતારોહીનું નામ આપો.

એરીક શિપ્ટન
મેલોરી
એડમંડ હિલેરી
જ્હોન હંટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"ઑપરેશન ફ્લડ" કાર્યક્રમ કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ છે ?

તેલિબીયા ઉત્પાદન
દૂધ ઉત્પાદન
કઠોળ ઉત્પાદન
કપાસ ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP