સંસ્થા (Organization)
નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)ની સ્થાપના ક્યા વર્ષે કરવામાં આવી હતી ?

વર્ષ 2001
વર્ષ 2012
વર્ષ 2010
વર્ષ 2004

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
વર્લ્ડ બેંકનું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

જીનિવા
વિયેના
લંડન
વોશિંગ્ટન ડી.સી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
નામ (NAM) સંગઠનનું પૂરૂ નામ શું છે ?

આપેલ માંથી એક પણ નહીં
નોર્થ એશિયન મુવમેન્ટ
નોર્થ એલાઈડ મુવમેન્ટ
નોર્થ એટલાન્ટિક મુવમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રવિકાસ કાર્યક્રમ (UNDP) લિંગ વિકાસ સૂચાંક નીચેના પૈકી કયા ત્રણ પરિમાણોમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો વચ્ચેની અસમાનતાઓ ધ્યાને લઈ માનવ વિકાસ સિદ્ધિઓમાં લિંગ-અસંગમતતા માપે છે ?

અસમાનતા, આવક અને ખર્ચ
આરોગ્ય, જ્ઞાન અને જીવનધોરણો
ગરીબી, બેરોજગારી અને આરોગ્ય
આરોગ્ય, જ્ઞાન અને અસમાનતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સેલ્ફ એમ્પ્લોય્ડ વુમન એસોસિએશન (SEWA)ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

ઈલા ભટ્ટ
નાનાભાઈ ભટ્ટ
મૃણાલિની સારાભાઈ
ઈલાક્ષી ઠાકોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP