કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?

વેક્યૂમ ટ્યુબ
IC
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ટ્રાન્ઝિસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

યુટીપી
મલ્ટિપ્લેક્ષર
માઇક્રોવેવ
ફાઇબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
ટાસ્કબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. આઉટલુક
એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP