કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
જેફ બેજોસ
સત્યા નાડેલા
ટીમ કુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP