કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફોન્ટ
ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ
વિન્ડોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવાથી જુદી જુદી જગ્યાએ આપેલા કોમ્પ્યુટર સાથે સંપર્ક સાધી શકાય છે ?

FTP
એક પણ નહિ
IE
TELNET

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
બેકઅપ
રિસ્ટોર
અપગ્રેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP