કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Character Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

કિંમતમાં ફાયદા
આપેલ તમામ
વિશ્વસનીયતા
રિસોર્સ શેરીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

મેકબૂક
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક
વર્કશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP