સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સૂર્યના કિરણને પૃથ્વી ઉપર પહોંચતા કેટલી મિનિટ લાગે છે ?

સવા પાંચ મિનિટ
સવા નવ મિનિટ
સવા આઠ મિનિટ
સવા સાત મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જો પદાર્થ પર લાગતા બળ અને સ્થળાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 0 હોય તો આ બળ વડે થતું કાર્ય ?

મહત્તમ હશે
ન્યુનત્તમ હશે
શોધી શકાય નહીં
શૂન્ય હશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP