કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

ઈનપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
સ્કેનીંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP