કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

વર્કશીટ
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક
મેકબૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP