કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Offline
Real time
એક પણ નહીં
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

રિસાયકલ બિન
ડોક્યુમેન્ટ
ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સ્ટેન્ડ બાય
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP