કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઈક્રોફોન
જોયસ્ટીક
મોનિટર
કી બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP