ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા શરૂ કરાયેલ કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત મહાઅભિયાન અંતર્ગત વપરાતા 'SAM' શબ્દ નો અર્થ જણાવો.

Severe Anaemic Mother
Severe Acute Malnutrition
Serious Anaemic Mother
Severe Anaemic Malnutrition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICAR નું પુરૂ નામ આપો.

ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એર રીસર્ચ
ઈન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન એકશન એન્ડ રીસર્ચ
ઈન્ડિયન કાઉન્સીલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રીસર્ચ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ અને રિપ્રોડકટીવ હેલ્થ કેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
તબીબી ક્ષેત્રે મળતી MBBS ડીગ્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon
Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical ad Bechelor of Surgeon

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
Indira Gandhi's National Open University
Indira Gandhi Nations Open University
Indira Gandhi Nation's Open University

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ISBN નું પૂરું નામ શું છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય માનક ગ્રંથ સંખ્યા
સ્થાનિક ગ્રંથ સંખ્યા
ઇન્ટીગ્રેટેડ માનક ગ્રંથ સંખ્યા
ભારતીય માનક ગ્રંશ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
UNESCO નું પુરૂ નામ જણાવો.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Economical, Scientific and Cultural Organization
United Nations Economical, Social and Cultural Organization
United Nations Education, Social and Cultural Organization

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP