વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતીય નૌસેના દ્વારા 2016માં આયોજિત ઈન્ટરનેશનલ ફ્લીટ રિવ્યુનું આયોજન ___ શહેરના કિનારે થયું હતું.

પારાદ્વીપ
મછલીપટ્ટનમ
વિશાખાપટ્ટનમ
ચેન્નાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્રૂઝ મિસાઈલ(Cruise missile)વિશે કઈ બાબતો સાચી છે ?

ક્રૂઝ મિસાઈલ પરવલયાકારે માર્ગે ગતિ નથી કરતી.
તે દુશ્મન(ટાર્ગેટ)નો પીછો કરે છે.
તે ઓછી ઊંચાઈએ ઊડી શકે છે.
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP