ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MEGA' નું પૂર્ણ નામ શું છે ?

Multilateral Energy Gujarat Agency
Migrate From East Gujarat Area
Multi Level Efficiency Sector in Gujarat Area
Metro Link Express For Gandhinagar and Ahmedabad

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
તબીબી ક્ષેત્રે મળતી MBBS ડીગ્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical ad Bechelor of Surgeon
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'WIPO' નું પૂરું નામ જણાવો.

World Intellectual Property Organisation.
World Intellectual Press Organisation.
World Intelligence Public Organisation.
World Investigation Public Organisation

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત ખાતે આવેલ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટરનું નામ જણાવો.

એસ. ગોપાલાચારી આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એ.ડી.શોધન આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
આદિત્ય બીરલા આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
વિક્રમ સારાભાઈ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

Indira Gandhi Nations Open University
Indira Gandhi's National Open University
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
Indira Gandhi Nation's Open University

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP