ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટેના સાતમા પગાર પંચના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

બાલચંદ્ર નેમાડે
અરુણ જેટલી
તીરથસિંહ ઠાકુર
એ.કે. માથુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સહકારી મંડળી તેના ઉદ્દેશો મુજબ કામકાજ કરતી બંધ થાય તો કયું પગલું ભરવામાં આવે છે ?

એક પણ નહીં
મંડળીને દંડ કરવાનું
ફડચામાં લઈ જવાનું
સરકાર હસ્તક લેવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં ઔધોગિક વિકાસના પગલાને ___ મોડલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

એડમ સ્મિથ
મહાલનોબિસ
અમર્ત્ય સેન
કેઈન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP