વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉદય (ઉજ્જવલ ડિસ્કોમ એશ્યોરન્સ યોજના) વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વિદ્યુત વિતરણ કરનારી કંપનીઓના ઋણને રાજ્ય સરકારો સ્ટેટ બોન્ડ જાહેર કરીને ભરપાઈ કરવાની કોશિશ કરશે.
રાજ્ય સરકારો માટે ઉદય યોજનામાં જોડાવવું ફરજિયાત છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક ઘરેલું ઉપકરણો અને અન્ય ઉપકરણો માટે સ્ટાર રેટિંગ આપનાર સંસ્થા કઈ ?

Bureau of energy efficiency - BEE
Green energy bureau
Environment information institute
Central electricity regulatory commission - CERC

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP