કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન
વેબ બ્લોગ્સ
આર્ટીકલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-બીઝનેસ
ઈ-કોમર્સ
ઈ-ટેર્
ઈ-સેવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP