કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

મેમરી, સ્ટોરેજ
પ્રોસેસર
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

મેકબૂક
વર્કશીટ
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોપલેક્ષ કાર
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ
કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP