કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને
પ્રિમિટીંગ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

ક્રોમિયમ
સિલિકોન
મેગ્નેશિયમ
જિપ્સમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
Alt + Shift
Ctrl + Shift
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP