કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + TAB
CTRL + ALT + DEL
CTRL + ALT
ALT + TAB

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
લોડ પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

સ્વામીનાથન
બિલ લિન્ટન
બિલ ગેઈટ્સ
અબ્દુલ કલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP