કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્કેનર
પ્રિન્ટર
મોનિટર
હાર્ડ ડિસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
મેઈન ફ્રેમ
સુપર કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

રિસ્ટોર
આમાંથી એક પણ નહિ
અપગ્રેડ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP