કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
ક્યું રાજ્ય અજાણ્યા મૃતદેહોની ઓળખ માટે DNA ડેટાબેજ તૈયાર કરનારું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું ?

ઉત્તર પ્રદેશ
અરૂણાચલ પ્રદેશ
મધ્ય પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP