કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિગ પ્રોહિબિશન એકટ- 2020' અંતર્ગત મળતી ફરિયાદોની ચકાસણી માટે કોની અધ્યક્ષતામાં કમિટીની રચના કરવામાં આવશે ?

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક
જિલ્લા કલેક્ટર
મ્યુનિસિપલ કમિશનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિગ પ્રોહિબિશન એક્ટ -2020' અન્વયે ગુનેગાર દોષિત ઠરે તો ઓછામાં ઓછી અને વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષની કેદની સજાની જોગવાઈ છે ?

ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 7 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 8 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
CCTNS પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર સરકારના કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે ?

ગૃહ મંત્રાલય
નાણા મંત્રાલય
રેલવે મંત્રાલય
વાણિજ્ય મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP