કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'બ્રાન્ડ ઈન્ડિયા મીશન' કયા મંત્રાલય અંતર્ગત ચલાવવામાં આવશે ?

નાણા મંત્રાલય
કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસી દિવસ 2020'ની થીમ જણાવો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Social cohesion: Recognizing migration is a benefit that works for all
Reimagining human mobility
Migration during human conflict

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP