કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ '16 સાઈકી' શું છે ?

ધાતુનો બનેલો લઘુગ્રહ
મનોવિજ્ઞાનનો નવો સિદ્ધાંત
ચીનનો ઉપગ્રહ
ચીનનું લઘુગ્રહ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ભારત સરકારના કયા મંત્રાલયે 'નર્ચરીંગ નેબરહૂડ ચેલેન્જ' ની શરૂઆત કરી ?

આવાસ અને શહેર બાબતોનું મંત્રાલય
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં પ્રસાર ભારતીએ 51 ડાયરેક્ટ ટુ હોમ(DTH) શૈક્ષણિક ટીવી ચેનલો શરૂ કરવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્યરત કઈ સંસ્થા સાથે MoU કર્યા છે ?

એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ નેટવર્ક (ERNET)
ડિજિટલ ઇન્ડિયા કોર્પોરેશન
નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર(NIC)
નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લિકેશન્સ એન્ડ જીયો- ઇન્ફોર્મેટિક્સ (BISAG-N)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP