કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'વિશ્વ અકસ્માત દિવસ' અથવા તો 'માર્ગ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોની સ્મૃતિ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ' તરીકે કયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ?

17 નવેમ્બર
નવેમ્બર માસનો ત્રીજો રવિવાર
નવેમ્બર માસનો બીજો રવિવાર
15 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ ITRAનું પૂરું નામ શું છે ?

Institute for Teaching and Research in Ayurveda
Institute of Teaching and Research in Ayurveda
આપેલ માંથી કોઈ નહીં
Institute on Teaching and Research in Ayurveda

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા' નો દરજ્જો ધરાવતી આયુર્વેદ ક્ષેત્રની ભારતની એકમાત્ર શિક્ષણ સંસ્થાનું નામ શું છે ?

નેશનલ આયુર્વેદ એન્ડ નેચરોપથી યુનિવર્સિટી (NANU)
નેશનલ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી (NAU)
ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટીચિંગ એન્ડ રીસર્ચ ઇન આયુર્વેદ (ITRA)
આપેલ માંથી કોઈ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP