કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતમાં 'રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ' અથવા તો 'રાષ્ટ્રીય પત્રકારત્વ દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

15 નવેમ્બર
17 નવેમ્બર
14 નવેમ્બર
16 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP