કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
શ્રી નીતીશ કુમારને બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ કોણે અપાવ્યા છે ?

શ્રી જગદીપ ધનખર
ડૉ.બી.ડી. મિશ્રા
શ્રી ફાગુ ચૌહાણ
શ્રી કલરાજ મિશ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બિહારના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નીચેનામાંથી કોની નિમણુક કરવામાં આવી છે ?

શ્રી કિશોર પરમાર
શ્રી સુશીલ કુમાર મોદી
શ્રી જીતન રામ માંઝી
શ્રી તારકિશોર પ્રસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બિહારના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે કોની નિમણુક કરવામાં આવી છે ?

સુશ્રી રેણુ દેવી
સુશ્રી રંભા દેવી
સુશ્રી રિયા દેવી
સુશ્રી રમા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP