કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બિહારના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી કોણ છે ?

સુશ્રી રેણુ દેવી
સુશ્રી રેણુકા દેવી
સુશ્રી રમીલા દેવી
સુશ્રી રાબડી દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીનો જન્મદિન ક્યારે ઉજવાય છે ?

20 નવેમ્બર
19 નવેમ્બર
18 નવેમ્બર
17 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP