કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
હાલમાં જ ક્યા એરપોર્ટ દ્વારા દક્ષિણ એશિયાના પ્રથમ રોસેબાઉર ફાયરફાઈટિંગ સિમ્યુલેટર લૉન્ચ કરાયા છે ?

ચેન્નાઈ એરપોર્ટ
બેંગ્લોર એરપોર્ટ
અમદાવાદ એરપોર્ટ
સુરત એરપોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ભારતીય નેવીએ પશ્ચિમી ભારતમાં સુરક્ષા સંબંધી ક્યા અભ્યાસનું આયોજન કર્યું હતું ?

ઈંદ્રજાળ
સંરક્ષણ
પ્રસ્થાન
ઉડાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP