કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
તાજેતરમાં ભારત સરકારે વીમા વિક્રેતા અને ખરીદનારાઓ માટે શેરિંગ પોર્ટલ લૉન્ચ કર્યું, તેનું નામ જણાવો.

બીમા સરલ પોર્ટલ
બીમા સુરક્ષા પોર્ટલ
બીમા સુગમ પોર્ટલ
બીમા સમૃદ્ધિ પોર્ટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
તાજેતરમાં ક્યા રાજ્યે ‘આરોહિણી પહેલ’ તાલીમ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો ?

મધ્ય પ્રદેશ
આંધ્ર પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશ
ઉત્તર પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
નીતિ આયોગના CEO તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી ?

પરમેશ્વરન ઐય્યર
પ્રો.રમેશચંદ્ર
ડૉ.વી.કે.પૌલ
બી.વી.આર. સુબ્રમણ્યમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના ક્યા મંત્રાલય સાથે સંબંધિત છે ?

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
શિક્ષણ મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય
કૌશલ વિકાસ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP