સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
‘માલિકી અને વ્યવસ્થાપન બન્ને એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે‘ આ વિધાન કયા મોડેલ પ્રમાણે સાચું ઠેરવી શકાય ?

એંગો-ઇંડિયન મોડેલ
જર્મન મોડેલ
એંગલો-અમેરિકન મોડેલ
જાપાનીસ મોડેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જર્મન મોડેલ પ્રમાણે બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તે બોર્ડ ક્યાં છે ?

ડિરેક્ટર બોર્ડ
સત્તાધારક બોર્ડ
મેનેજમેંટ બોર્ડ
શેરહોલ્ડર બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માટેના નિયમો કેટલા અને કોને સૂચવેલા છે ?

કેડબરી સમિતિ
નેશનલ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સમિતિ
કલમ 49, SEBI
ઓડિટ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ક્લમ 49 પ્રમાણેની ફરજિયાત જોગવાઈ કઈ છે ?

બોર્ડ સભ્યોનું સાથીદારો દ્વારા મૂલ્યાંકન
ઓડિટ સમિતિની સ્થાપના બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ
બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ
વ્હિસલ બ્લોવર નીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP