એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સૌંદર્ય, કાર્યક્ષમતા, પ્રમાણિકતા જેવી માહિતી કે જે સંખ્યાત્મક રીતે દર્શાવવી મુશ્કેલ છે તેના માટે નીચેનામાંથી કઈ રીત અનુકૂળ છે ?

બાઉલીની રીત
સંભવિત દોષની રીત
કાર્લ પિયર્સનની રીત
ક્રમાંક સહસંબંધની રીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ધંધો કરતા શખ્સનું કુલ ટર્ન-ઓવર રૂ___ કે વ્યવસાયી વ્યક્તિની કુલ પ્રાપ્તિ રૂ___ થી વધે તો તેમણે 'વેરા ઓડિટ' કરાવવું જરૂરી છે.

75,00,000, 25,00,000
25,00,000, 75,00,000
25,00,000, 1,00,00,000
1,00,00,000, 25,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
બેંક બોર્ડ બ્યુરોના ચેરમેન/ચેરપર્સન તરીકે કોની નિમણુક કરવામાં આવી છે ?

વિનોદ રાય
ચંદા કોચર
અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય
સી. રંગરાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP