પુરસ્કાર (Awards)
નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક નામ જણાવો.

ડૉ. હોમી ભાભા
ડૉ. વિક્રમ સારાભાઇ
ડૉ. સી. વી. રામન
ડૉ. હરગોવિંદ ખુરાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP