ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ISBN નું પૂરું નામ શું છે ?

સ્થાનિક ગ્રંથ સંખ્યા
ઇન્ટીગ્રેટેડ માનક ગ્રંથ સંખ્યા
આંતરરાષ્ટ્રીય માનક ગ્રંથ સંખ્યા
ભારતીય માનક ગ્રંશ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP