ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ISBN નું પૂરું નામ શું છે ?

સ્થાનિક ગ્રંથ સંખ્યા
ભારતીય માનક ગ્રંશ સંખ્યા
ઇન્ટીગ્રેટેડ માનક ગ્રંથ સંખ્યા
આંતરરાષ્ટ્રીય માનક ગ્રંથ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજયના વિવિધ શહેરોમાં શાકભાજીના હોલસેલ વ્યવસાય માટે રચવામાં આવેલ માર્કેટ યાર્ડ APMC (એ.પી.એમ.સી.) નું પુરુ નામ જણાવો.

એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડયુસ માર્કેટ કમીટી
એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટસ મેન્યુફેક્ચરીંગ કમીટી
એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડકટસ માર્કેટ કમીટી
એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ મેન્યુફેકચરીંગ કમીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MEGA' નું પૂર્ણ નામ શું છે ?

Migrate From East Gujarat Area
Multi Level Efficiency Sector in Gujarat Area
Metro Link Express For Gandhinagar and Ahmedabad
Multilateral Energy Gujarat Agency

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
આઈ.એસ.ઓ નો આખો અર્થ શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP