ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાલય કયા પ્રકારના ભૂ-ગર્ભિક પર્વત છે ?

ગેડ પર્વતો
ઘુમ્મટાકાર પર્વતો
જ્વાળામુખી પર્વતો
ખંડ પર્વતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
મહા નદીના જળનો વિવાદ કયા બે રાજ્યો વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે ?

ઓડીસ્સા અને ઝારખંડ
છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ
ઓડીસ્સા અને છત્તીસગઢ
ઝારખંડ અને બિહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાલય તથા પશ્ચિમઘાટના વધુ ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારોમાં કયા પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે ?

ખરાઉ જંગલો
નિત્ય લીલા જંગલો
શંકુદ્રુમ જંગલો
ભારતીય જંગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP