સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
યોગ્ય રીતે જોડકાં જોડો.
P) રાજસ્થાન
Q) ઉત્તરાખંડ
R) અરુણાચલ પ્રદેશ
S) છત્તીસગઢ
1) રાયપુર
2) જયપુર
3) ઇટાનગર
4) દહેરાદૂન

P-4, Q-2, R-1, S-3
P-1, Q-3, R-4, S-2
P-2, Q-4, R-3, S-1
P-3, Q-4, R-2, S-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP