GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
વાદ્યને પ્રકાર પ્રમાણે જોડકાં જોડો.
a. પીહવો
b. દંકુડી
c. કરતાર
d. સુરંદો
i. સુષિર વાદ્ય
ii. ચર્મ વાદ્ય
iii. ઘન વાદ્ય
iv. તંતુ વાદ્ય

a-i, b-ii, c-iv, d-iii
a-ii, b-i, c-iii, d-iv
a-ii, b-i, c-iv, d-iii
a-i, b-ii, c-iii, d-iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
દ્વારકા ખાતે આવેલું દ્વારકાધિશનું મંદિર નીચેના પૈકી કયા નામે પણ ઓળખાય છે ?

ત્રિલોક સુંદર
આપેલ બંને
જગત મંદિર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
___ માં આવેલા ઢેઢરવાડાના મંદિરમાં કાષ્ઠમંડપ અને ઘુમ્મટ, કુંભારીયા વાડાના કાષ્ઠમંડપનો ઘુમ્મટ તથા કપૂર મેહતાના વાડાના મંદિરનો કાષ્ઠમંડપ સર્વ પ્રકારના નેજવાં માટે જાણીતો છે.

પાટણ
અમદાવાદ
વડનગર
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP