ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયું જોડકું વિરોધાર્થી શબ્દ દર્શાવતું નથી ?

અદ્વૈત-દ્રૈત
અથ-ઈતિ
આસ્તિક-નાસ્તિક
જયેષ્ઠ-ભાદ્રપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP