ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
બક્ષીપંચમાં નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવે સેવા આપી હતી ?

તારાબહેન પટેલ
આઈ.પી.દેસાઈ
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સને 1920થી 1922 સુધી ગાંધીજીએ જે દેશવ્યાપી આંદોલન કરેલ હતું તે ક્યા નામથી જાણીતું છે ?

સવિનય કાનૂન ભંગ
અસહકારનું આંદોલન
હિન્દ છોડો આંદોલન
ખિલાફત આંદોલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
વિવિધ દેશો સાથેના ભારતના યુદ્ધાભ્યાસ અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

સૂર્ય કિરણ - નેપાળ
ગરુડ શક્તિ - ઈન્ડોનેશિયા
શક્તિ - ફ્રાન્સ
બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર – ઈંગ્લેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP