ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં ‘સોશિયલ સર્વિસ લીગ'ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

ઈશ્વચંદ્ર વિદ્યાસાગર
મહાત્મા ફૂલે
નારાયણ ચંદાવરકર
આર.જી.ભંડારકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
શુદ્ધિ આંદોલન ચલાવનારનું નામ જણાવો ?

શ્રદ્ધાનંદ
લાલા હંસરાજ
લાલા લજપતરાય
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ક્યા સુલતાને દરબારમાં ઈરાની પ્રથા પાબોસ અને સઝદાની શરૂઆત કરાવડાવી હતી ?

શમ્શુદ્દીન ઈલ્તુતમિશ
સિકંદર લોદી
ગ્યાસુદ્દીન બલ્બન
ગ્યાસુદીન તુઘલક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP