ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
આવકવેરા ખાતા દ્વારા શરૂ કરેલ TRACESનું પૂરું નામ શું છે ?

Tax rate computer axcess system
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
TDS reconciliation analysis and correction enabling system
TDS Record analysis and correction enabling system

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ નીચેના પૈકી ___ બાદ મળવાપાત્ર નથી.

સેવિંગ ખાતાનું વ્યાજ
જીવન વીમા પ્રીમિયમ
PPF નું રોકાણ
મકાન લોનનું મુદ્દલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
અવમૂલ્યનથી નીચેનામાંથી કઈ અસર ઉદ્ભવે ?

નિકાસો સસ્તી બને
આયાતો મોંઘી બને
આયાતો સસ્તી બને
નિકાસ મોંઘી બને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP